Tổng Hợp Lực Tuân Theo Quy Tắc, Tổng Hợp Và Phân Tích Lực Là Gì

Bài viết tổng quan về lý thuyết và thực hành từ cơ bản đến nâng cao kèm theo các phương pháp giải giúp học sinh ôn tập dễ dàng.

Bạn thấy đấy: Lượng năng lượng tuân theo một định luật

GIÁO DỤC HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG 1: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT. ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT

TÔI QUYỀN LỰC. TRAO ĐỔI ĐIỆN

Lực là một đại lượng vectơ được đặc trưng bởi tác động của một vật lên một vật khác và làm cho vật tăng tốc hoặc giảm tốc.

– Lực tương đương là những lực tác dụng lên vật đồng thời không gây cho vật gia tốc.

Đường thẳng mang véc tơ lực gọi là chùm lực.

Đơn vị của lực là niutơn (N).

*
*

5. Độ lớn hợp lực của hai lực tác dụng lên nhau một góc l:

A. cos B. cos.

C. kos D.

6. Có hai lực bằng nhau có độ lớn 9N và 12N. Giá trị nào sẽ là kích thước của kết quả?

a) 25N b) 15N c) 2N d) 1N

7. Một lực có mô đun 30N là tích của hai lực nào?

a) 12N, 12N b) 16N, 10N c) 16N, 46N d) 16N, 50N

số 8. Hai lực v vuông góc với nhau. Kích thước là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai lực những góc nào? (lấy giá trị theo độ)

A. 300 v 600 B. 420 v 480 C. 370 v 530 D. A, B, C khác

9. Có hai lực tương tác v. Gọi l thỏa thuận cho vv. Nếu… thì:

a) a = 00 b) a = 900 c) a = 1800 d) 00

mười. Có hai lực tương tác v. Gọi l thỏa thuận cho vv. Nếu… thì:

a) a = 00 b) a = 900 c) a = 1800 d) 00

11. Cho hai lực song song có độ lớn 600N. Góc giữa hai lực là bao nhiêu thì hợp lực bằng 600N.

a) a = 00 b) a = 900 c) a = 1800 d) 120o

mười hai. Có hai lực tương tác v. Gọi l thỏa thuận cho vv. Nếu… thì:

a) a = 00 b) a = 900 c) a = 1800 d) 00

13. Cho hai lực song song có độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực l 120o. Độ lớn của lực tổng hợp:

a) 60N b) N. c) 30N. đ) VỢ

14. Tích của các lực trong hai lực v và hai lực ny vuông góc với nhau. Để xác định độ lớn của lực F = 100N ; F1 = 60N thì độ lớn của lực F2 l:

a) F2 = 40N. b) N c) F2 = 80N. đ) F2 = 640N.

15. Hai lực F1 = F2 hợp với nhau một góc. Sức mạnh tổng hợp của họ có các kích thước sau:

A. F = F1+F2 B. F= F1-F2 C. F= 2F1Cos D. F =

16. Một lực 10N là kết quả của hai nhóm sau đây, tạo ra một góc giữa chúng?

A. 3N, 5N, 120o b. 3N, 13N, 180o C. 3N, 6N, 60o D. 3N, 5N, 0o

17. Một vật chịu tác dụng của lực 4. Lực F1 = 40N hướng Đông, lực F2 = 50N hướng Bắc, lực F3 = 70N hướng Tây, lực F4 = 90N hướng Nam.

Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu?

A. 50N B. 170N C. 131N D. 250N

18. Điều nào sau đây là đúng về phân tích công suất?

a.Phân tích năng lượng là năng lượng đầu vào của hai hay nhiều thành phần.

b) Phân tích năng lượng khác với tổng hợp năng lượng.

Xem thêm: Ăn Mòn Điện Hóa Là Gì? Thích hợp cho ăn mòn điện hóa

c) Phân tích lũy thừa tuân theo định luật về hình bình hành. d. Cả a, b, c đều đúng.

************************************

*

Dạy Thể Dục Lớp 10 – Xem ngay

Tham Khảo Thêm:  Tổng Hợp Các Công Thức Vật Lý 10 Chương 4 Chi Tiết Nhất, Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 10

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *