Tổng Hợp Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ Lớp 9 Có Đáp Án, Sơ Đồ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ

Nhóm 1

đề thi lần 1

nhóm 2

Nhóm 2 – Truyền đạt thông tin

Lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 2 – Diều

Người giới thiệu

nhóm 3

Nhóm 3 – Truyền đạt thông tin

Lớp 3 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 3 – Diều

Người giới thiệu

nhóm 4

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Nhóm 5

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

nhóm 6

Bảng 6 – Trao đổi thông tin

Lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 6 – Diều

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 7

Bảng 7 – Trao đổi thông tin

Lớp 7 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 7 – Diều

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

nhóm 8

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

lớp 9

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 10

Bảng 10 – Truyền đạt kiến ​​thức

Lớp 10 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 10 – Diều

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 11

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 12

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

ngôn ngữ tiếng anh

lập trình Java

Sự phát triển của Internet

Lập trình C, C++, Python

Họ đánh cá

*

Các dạng bài tập Hóa học lớp 9 Chương 1: Các loại hợp chất không bền Chương 2: Kim loại Chương 3: Phi kim. Khái quát về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 4: Hiđrocacbon. Oils Chương 5: Dẫn xuất của Hydrocacbon. polyme
Bài tập Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ tác dụng với dung dịch – Hóa học lớp 9
Trang trước
Trang tiếp theo

Phản ứng hóa học vô cơ với dung dịch

Sách Bài tập chuỗi phản ứng hóa học vô cơ gồm các bài giải Hóa học lớp 9 với lời giải chi tiết, bài tập đa dạng ở nhiều mức độ giúp bạn học cách giải các dạng bài Hóa học lớp 9 nâng cao và vượt qua bài kiểm tra Hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ Nhóm 9

GIỚI THIỆU PHẢN ỨNG HÓA HỌC – lớp 9

TÔI – GIÁO DỤC VÀ KỸ THUẬT HỮU ÍCH

– Để nắm vững các bài toán liên quan đến chuỗi phản ứng trong hóa học vô cơ, học sinh cần:

+ Nắm vững tính chất hóa học của các chất và hợp chất vô cơ như oxit, axit, bazơ, khoáng vật, kim loại và phi kim.

Các phương pháp hiện đại để sản xuất các hợp chất vô cơ.

+ Hiểu được mối quan hệ qua lại giữa các nhóm tích hợp như:

*

II – MỘT SỐ ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Viết phương trình hoá học của mỗi biến đổi sau:

*

Giải pháp:

*

(3) SO2 + H2O H2SO3

(4) H2SO3 + 2NaOH (lượng) → Na2SO3 + 2H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

(6) SO2 + 2NaOH (lượng) → Na2SO3 + H2O

Học sinh viết các phương trình của các hợp chất khác nhau, nhưng vẫn chỉ ra thứ tự đúng của các phản ứng.

Ví dụ 2: Dựa vào sơ đồ phản ứng:

X

*

Fe

*

Y

*

z Fe(OH)3 DANH SÁCH

Ghi chú: X + khử H2SO4 Y + G + H2O

Viết các phương trình hóa học biểu diễn điều trên.

Giải pháp:

Biết những điều:

*

X + H2SO4 → Y + G + H2O

Vậy X là Fe3O4; Y là FeSO4; Z là Fe(OH)2; G là Fe2(SO4)3.

Các PTHH xảy ra:

*

Ví dụ 3: Viết phương trình hóa học biến đổi các chất sau:

*

Giải pháp:

*

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP KHÁC

Bài 1. Thay các chữ cái bằng các công thức hóa học thích hợp và hoàn thành các câu sau:

*

Hiển thị câu trả lời

A: Để

B: CuSO4

C: Cu(OH)2

D: Để

E:AgNO3

Tính toán hóa học:

*

Bài 2. Viết phương trình hóa học biến đổi các chất sau:

*

Hiển thị câu trả lời

*

(2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

(3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

(4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

(5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

(6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓

Bài 3. Chọn thừa số thích hợp để hoàn thành các phương trình sau:

*

Hiển thị câu trả lời

A: CaCO3

B: Xin chào

C: Ca(OH)2

D: Ca(HCO3)2

Phương trình hóa học minh họa:

*

Bài 4. Hoàn thành các phương trình sau:

? + ? → CaCO3↓ + ?Al2O3 + H2SO4 → ? + ? NaCl + ? → ? + ? + NaOHKHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?Hiển thị câu trả lời

Bài 6: Thực hiện các biến đổi sau bằng cách viết các phương trình phản ứng hóa học (viết các phản ứng nếu có).

*

Hiển thị câu trả lời

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

*

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Xem thêm: Chọn câu sai Véc tơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

Bài 9: Tham khảo sơ đồ sau:

*

Chọn các chất A, B, C, D thích hợp và viết phương trình hóa học biểu diễn.

Hiển thị câu trả lời

Bài 10: Viết phương trình của phương trình sau:

*

(Mỗi mũi tên đại diện cho một câu trả lời)

Hiển thị câu trả lời

Các phương trình phản ứng là:

*

Fe2(SO4)3 + Fe

*

3FeSO4

FeSO4 + 2NaOH

*

Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe2(SO4)3 + 6NaOH

*

2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O

*

4Fe(OH)3

Ra mắt kênh Youtube 91neg.com

250K CHO MỖI KHÓA HỌC, 91neg.com Trợ giúp về COVID

Phụ huynh đăng ký mua giáo dục lớp 9 của con mình sẽ được đánh giá học kỳ miễn phí. Bố mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí nhé. Đăng ký ngay bây giờ!

Tham Khảo Thêm:  boy friend | Chuyên trang về tranh tô màu đủ thể loại dành cho bé, phụ hunh , giáo viên có thể tải về và in cho Bé tập tô đầy sáng tạo!

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *