Thủ Tục, Mẫu Sang Tên Đổi Chủ Xe Máy Theo Quy Định Năm 2022, Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Sang Tên Đổi Chủ Ô Tô, Xe Máy

Giấy chuyển nhượng để di chuyển xe? Khi bạn chuyển xe ô tô là một loại giấy tờ quan trọng trong quá trình chuyển quyền sở hữu chiếc xe ô tô đó cho người khác. Tham khảo ngay bài viết sau để tải mẫu giấy đăng ký xe mới nhất và các quy định liên quan.

Bạn đang xem: Ví dụ sang tên đổi chủ xe máy

Mục lục

Mẫu đăng ký chuyển nhượng xe máy mới nhất, Thủ tục sang tên, đổi chủ, chuyển nhượng xe máy

Giấy chứng nhận đăng ký xe là gì? Khi nào thì sử dụng nó?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đó là Thông tư số 58/2020/TT-BCA Quy định về việc cấp, trả lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận đăng ký sang tên xe và đi kèm giấy tờ đăng ký mô tô, xe máy. một người.

Nội dung Giấy chứng nhận nhập khẩu xe được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số Bộ Công an.

Giấy đăng ký xe, giấy chuyển nhượng xe được sử dụng khi cá nhân, tổ chức bán, chuyển nhượng, cho, tặng, phân chia, thừa kế xe và làm thủ tục thông báo, gửi Giấy đăng ký xe, biển số xe theo quy định của pháp luật (Điều 10 Thông tư số 58/2020/TT-BCA)

Vì vậy, khi chuyển quyền sở hữu xe ô tô thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện việc này.

Mẫu đăng ký sang tên xe mới nhất

Giấy đăng ký sang tên xe (mẫu 03)

*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

BẢN CHẤT ĐỔI TÊN, ĐẦU XE

A. KHAI GIẢNG VÀ GIAO TẤT CẢ CÁC XE

1- Họ và tên người sử dụng xe: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

3- Số CMND: ……………………… cấp ngày …./…/ ………………………………………

4- Có xe như sau:

Xe hơi: ………………………………………………………………………………………………………….

Màu: ………………………………………….. Số màu:……………………..

Loại phương tiện: ……………………………………………………. Màu sơn:…………………………….

Số máy:…………………. Số khung:……………………..

Số chỗ: ngồi:…….. đứng…….. nằm: …………; dung tích …………cm3

5- Tên người ghi trong giấy đăng ký xe: ……………………………………………………………….

7- Thể hiện xe xuất phát từ đâu: (1) ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

8- Kèm theo: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

9- Hỏi cơ quan đăng ký: (2) ………………………………………………………………………………………………..

Viết cho tên £ Viết tên, di chuyển £

10- Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật xe đã làm thủ tục sang tên xe. Nếu có tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Dđiểm Chuẩn Đại Học Luật Tphcm 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Luật Tphcm 2021
XÃ HỘI, công an phường, thị trấn

(Về địa chỉ thường trú của người sử dụng xe)

…….., ngày…. mặt trăng…. năm….

NGƯỜI SỬ DỤNG Ô TÔ(Ký, ghi rõ họ tên, viết chữ in tên tổ chức)

B. PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN CỦA HIỆP HỘI Ô TÔ

SỐ CŨ SỐ:…………………………. SỐ MỚI: ……………………….

Gán SỐ SỐ BẢNG SỐ KHUNG (KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ

Nơi bao gồm một tấm máy Nơi bao gồm một tấm khung

Kết quả giám định, kiểm định: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

HỌ PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC(Rửa sạch, ghi rõ họ tên)

(3)(Rửa sạch, ghi rõ họ tên)

(4)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

________________________________

(1) Thể hiện nguồn gốc xuất xứ của xe (xe mua, được cho, được tặng, được thừa kế…)

(2) Ở Bộ ghi Phòng CSGT – BĐ, ở huyện, thành phố ghi Phòng CSGT….; Ở quận, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi Công an huyện…

(3) Tại Bộ phận ghi Tên Bộ môn; Đối với Tỉnh, Thành phố ghi Quân đội; ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì viết thư cho Tổ trưởng.

(4) Ở Sở ghi Giám đốc; ở Tỉnh, Thành phố ghi Trưởng phòng; ở bang, thị xã, thành phố thì ghi Trưởng công an quận, huyện, thị xã, thành phố.

Giấy khai sang tên xe (mẫu số 04)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

TÊN KHAI BÁO VÀ THU NHẬN(Giấy chứng nhận di chuyển trưởng phương tiện)

XE HƠI (Xe hơi): ……………………………………….GIẤY PHÉP (Biển số): …………………….

1- Tên chủ xe (Họ và tên chủ sở hữu): ……………………………………………………………….

2- Địa chỉ (Địa chỉ): ………………………………………………………………………………………………………….

3 – số chứng minh thư (Chứng minh nhân dân N0):…………………… ngày…./ …./ …. TRONG ………………………………

4- Có xe với cái này (Đặc điểm xe):

Màu sắc (Thương hiệu): ……………………. Viết số (Mã mẫu):………………………….

Loại xe ô tô (Kiểu): ……………………. Màu sắc của sơn (Kiểu): …………………………..

Số điện thoại (Số động cơ): ……………………. số khung (Số khung): ………………………….

5- Sang tên xe ngay chủ mới (Hiện xe đã sang tên chủ mới) …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

6- Địa chỉ (Địa chỉ) …………………………..

7- Lý do đổi tên, di chuyển (di chuyển hoặc cho, tặng, thừa kế, trả lại) (do thay đổi):

…………………………………………………………………………………………………………

8- Kèm theo giấy này (bao gồm) …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nơi bao gồm một tấm máy Nơi bao gồm một tấm khung

9- Xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về giấy tờ trong hồ sơ xe (Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về giấy tờ trong sổ xe). Chủ mới của phương tiện hoàn toàn chịu trách nhiệm đăng ký và điều hành phương tiện theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán, cho, tặng, chuyển nhượng (Chủ mới hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký, sử dụng hợp pháp xe cũ và được quyền lựa chọn trao đổi, chuyển nhượng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, tặng, chuyển nhượng).

10- Hỏi cơ quan đăng ký: (1) ……………………………………………………………………………………….

rà soát, làm thủ tục sang tên, di chuyển xe (cơ quan đăng ký xe đang xem xét kế hoạch đặt tên xe của tôi).

HỌ PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC(Rửa sạch, ghi rõ họ tên) …….., ngày…. mặt trăng…. năm….

CHỦ SỞ HỮU XE HƠI(Ký, ghi rõ họ tên, viết chữ in tên tổ chức)

(2)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

__________

(1) Ở Sở ghi Phòng CSGT – BĐ, ở huyện, thành phố ghi Phòng Cảnh sát giao thông …., ở huyện, thị xã, thành phố ở huyện ghi Công an huyện.. ..

(2) Ở Bộ ghi Thủ trưởng, ở huyện, ở thành phố ghi Thủ trưởng, ở quận, huyện, thị xã, thành phố ở huyện ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố.

Cách viết giấy đăng ký sang tên xe ô tô

Thủ tục sang tên, đổi chủ, sang tên xe máy

Sang tên, đổi chủ di chuyển xe máy xảy ra trong hai trường hợp khác nhau như sau:

Trường hợp 1: Thể thức và thủ tục sang tên, đổi chủ xe máy di chuyển trong cùng quận

Bước 1: Chủ xe nộp hồ sơ đăng ký xe Thời gian làm việc: trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập hồ sơ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân; Phương thức: Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức được tổ chức tài trợ cấp xe. giấy chứng nhận đăng ký xe; Nếu tổ chức hoặc người mua, chuyển nhượng, cho, tặng, gán, nhận thừa kế thực hiện ngay các bước sang tên thì không cần thực hiện các bước hủy giấy đăng ký xe.Bước 2: Người nhận chuyển đổi quyền sở hữu xe ô tô (mua tặng, xe ô tô…) chuẩn bị hồ sơ chính thức: Giấy khai đăng ký xe ô tô theo mẫu số. 01 bản ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA ; Giấy tờ căn cứ vào quyền sở hữu xe để bán, cho, tặng xe của người có chứng thực qua công chứng, xác minh hoặc hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe…); Lệ phí đăng ký xe; Giấy xác nhận xóa đăng ký xe (trừ trường hợp sang tên đổi chủ sau khi làm thủ tục sang tên đổi chủ xe)Bước 3: Người đứng tên cấp giấy đăng ký sang tên xe có thẩm quyền tạm giữ: Tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả của Công an cấp huyện nơi mình sinh sống hoặc tại Trung tâm đăng ký xe cấp huyện mức độ. cảnh sát.

Trường hợp thứ hai: Trình tự, thủ tục sang tên, đổi chủ, chuyển xe máy sang tiểu bang khác

Bước 1: Chủ xe gửi Giấy đăng ký xe, biển số Thời hạn làm việc: Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập văn bản chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân; Phương thức: Chủ xe trực tiếp hoặc thông qua sự đồng ý của công chúng, tổ chức dịch vụ cung cấp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. tại cơ quan đăng ký xe, nhận Giấy xác nhận xóa đăng ký xe và cấp GPLX tạm thời.Bước 2: Lập hồ sơ đăng ký xe (người nhận chuyển quyền sở hữu xe)Đầu tiên. Giấy khai đăng ký xe theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA;2. Giấy tờ căn cứ vào quyền sở hữu xe ô tô (Giấy tờ bán xe, cho, tặng có xác nhận của công chứng, chứng thực hoặc giấy tờ mua bán xe, cho, tặng…);3. Giấy đăng ký xe;4. Giấy chứng nhận xóa đăng ký, biển số xe.

Xem thêm: Prism là gì? Định Nghĩa, Khái Niệm Lăng Kính Lăng Trụ. Tam giác đều, Tứ giác đều, Lục giác đều

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe (của người mua, giao xe…) Cơ quan có thẩm quyền: cơ quan công an địa phương.Bước 4: Bấm chọn biển số và nhận giấy chứng nhận đăng ký xe (người nhận làm).

Tham Khảo Thêm:  Tại Sao Con Gái Lại Mặc Quần Lót Không Nên Bỏ Qua, Top 5 Lý Do Tại Sao Con Gái Phải Mặc Quần Lót

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *