Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Dao Đông Điều Hòa Và Cách Giải

Mẫu 1: Báo cáo thời lượng hoạt động thể chất

1. Phương pháp

Đây là dạng toán xác định các đại lượng như biên độ A, momen động lượng ω, thời gian, tần số, pha đầu từ một số dữ kiện cho sẵn… bằng cách đồng nhất nó với phương trình dao động điều hòa chuẩn.

Bạn xem: Các dạng bài tập và cách giải

– Dao động điều hòa được coi là dao động mà độ dời của vật được mô tả bằng một hàm cosin hoặc sin của biến thời gian. Ngoài ra, một dao động điều hòa có phương trình là nghiệm của phương trình vi phân: x” + ω2x = 0 có dạng sau:

x = Acos(ωt + )

Trong đó:

+ x: Li độ, li độ và khoảng cách từ vật đến cùng một địa điểm (Đơn vị độ dài)

+ A: Độ phóng đại (li tối đa) (Chiều dài phần)

+ : vận tốc góc (rad/s)

+ ωt + φ: Pha dao động (rad/s) tại thời điểm t, biểu thị dao động của vật (gồm vị trí và phương)

+ φ : Pha ban đầu (rad) tại thời điểm t = 0s, phụ thuộc vào cách chọn nguồn và gốc thời gian.

Chú ý: φ, A là đại lượng không đổi, lớn hơn 0.

– Phương trình vận tốc v (m/s)

v = x’ = ωAcos(ωt + + /2)

Suy ra: vmax = ωA Tại cùng một điểm x = 0, vmin = 0 đạt hai giới hạn.

* Bình luận: Xét dao động điều hòa, ta có gia tốc lớn hơn độ dời góc π/2.

– Phương trình gia tốc cho (m/s2)

a = v’ = x” = a = – ω2x = ω2Acos(ωt + φ + π/2)

Tham Khảo Thêm:  Vật Lý 8 Bài 1 Sgk Vật Lý Lớp 8 Bài 1: Chuyển Động Cơ Học, Vật Lý 8 Bài 1: Chuyển Động Cơ Học

suy ra: amax = 2A ở giới hạn 2, amin = 0 ở vtcb x = 0

Nhận xét: Dựa vào biểu thức trên, xét chuyển động điều hòa, ta có gia tốc lệch pha với li và pha ban đầu lớn hơn vận tốc góc π/2.

– Thời gian: T = 2/ω

Thời gian được định nghĩa là thời gian cần thiết để một vật thực hiện một vòng quay hoặc thời gian ngắn nhất để xảy ra một vòng quay.

– tần số: f = /2 = 1/T

Định nghĩa tần số là số dao động mà một con vật thực hiện trong một giây. Thông thường nó là sự lặp lại của chu kỳ dao động.

2. Ví dụ

Xét từ thông điều hòa có Vmax = 16π (mm/s), amax = 64 (cm/s2). Khoảng π2 = 10. Khi vật đi qua li x = -A/2 thì vận tốc của nó là bao nhiêu?

Trả lời:

Để tính tốc độ, trước tiên chúng ta cần xác định phương trình dao động.

Lưu ý: amax = 64 cm/s2 = 640 mm/s2 = 642 mm/s2

Ta có: = amax/vmax = 64π2/16π = 4π (rad/s)

Biên độ của dao động điều hòa A=vmax /ω = 4 (mm)

Ta có công thức liên hệ giữa vận tốc và độ dời như sau: x2 + v2/ ω2 = A2. Suy ra tốc độ (tốc độ của bút sẽ luôn dương, vì vậy sẽ là giá trị tuyệt đối của tốc độ)

*

Dạng 2: Tìm quãng đường vật đi được trong bài tập

1. Phương pháp

a) Dạng 1: Bài toán xác định quãng đường vật đi được trong thời gian Δt.

Tham Khảo Thêm:  Vận Tốc Tuyệt Đối Của Vật Là Gì, Vận Tốc Tuyệt Đối

Hãy cẩn thận:

+ Trong thời gian t = 1T vật đi được quãng đường S = 4A

+ Trong nửa chu kỳ T vật đi được quãng đường S = 2A

– Bước 1: Xác định vị trí hoặc thời điểm t1, t2 đã cho trên đường tròn. Tìm Δt, Δt = t2 – t1.

– Bước 2: Chia Δt = nT + t* ⇔ Δφ = n.vong + φ*

3: Tìm quãng đường. S = n.4.A + S*.

Dựa vào vị trí và chiều chuyển động của vật ở t1 và t2 để xác định S3

*

b) Dạng 2: Bài toán xác định Smax – Smin vật chuyển động trong thời gian Δt (Δt)

*

Bình luận:

+ Khoảng cách max đối xứng qua VTCB

+ Khoảng cách tối thiểu qua biên giới là như nhau

BÀI HỌC KINH NGHIỆM – TĂNG DU LỊCH

t T/6 T/4 t/3 T/2 2t/3 3t/4 5t/6 MỘT TỶ
tối đa MỘT A√2 A√3 2 A 2A + A 2A + A√2 2A + A√3 4 A
Smin 2A – A√3 2A – A√2 MỘT 2 A 4A – A√3 4A – A√2 3 A 4 A

2. Ví dụ

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng đường vật đi được trong 1 s kể từ điểm xuất phát.

Xem thêm: 3 Bài Văn Cảm Nhận Về Truyện Chiếc Lược Ngà Của Nguyễn Văn Sang

A. 24 cm B. 60 cm C. 48 cm D. 64 cm

Trả lời:

Ta có: T = 2π/ = 0,5st/T = 1/0,5 = 2

t = 2t

⇒ S = 2,4 4A = 48cm

Dạng 3: Tính tốc độ trung bình, tốc độ trung bình của bài tập dao động điều hòa

1. Phương pháp

a) Tổng quát:

v = S/t

Tham Khảo Thêm:  Phi Kim Hoạt Động Hóa Học Mạnh Nhất Là, Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Bài Tập Vận Dụng

Trong đó:

– S: quãng đường đi được trong thời gian t

– t: là thời gian vật đi được quãng đường S

b. Bài toán tính vận tốc cực đại của vật trong thời gian t:

vmax = Smax/t

c. Bài toán đặt ra là tính vận tốc nhỏ nhất của vật trong thời gian t.

vmin = Smin/t

d. Tốc độ trung bình

vtb = x/t

Trong đó:

+ Δx: là độ thay đổi độ dời của vật

+ t: thời gian vật chuyển động x

2. Ví dụ

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(2πt + π/4) cm. Gia tốc trung bình của vật trong thời gian từ t = 2s đến t = 4,875s là:

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *