Một Vật Được Thả Rơi Không Vận Tốc Đầu Từ Độ Cao H Biết

Một vật được thả rơi không vận tốc ban đầu khi chạm đất có vận tốc v = 70 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật rơi được là:

Một vật rơi tự do khi chạm đất vật đạt vận tốc v = 70 m/s

\( \Rightarrow v = \sqrt {2gh} \Leftrightarrow h = \frac{{{v^2}}}{{2g}} = \frac{{{70}^2}}}{{2.10}} = 245 mét

Sau \(2s\) kể từ khi giọt thứ hai \(2\) bắt đầu rơi thì khoảng cách giữa hai giọt \(2\) là \(25m\). Hãy tính xem lần thứ nhất rơi \(2\) sẽ rơi bao nhiêu lần sau? Lấy \(g = 10m/{s^2}\)

Ở cuối sân ga \(45m\), một người làm rơi một vật. Một giây sau người đó ném vật thứ hai xuống. Hai vật chạm đất cùng một lúc. Tính vận tốc ném vật thứ hai. Lấy \(g = 10m/{s^2}\)

Từ độ cao 20m phải ném một vật lên cao với vận tốc v0 bằng bao nhiêu để vật chạm đất sớm hơn vật rơi tự do 1s?

Một vật rơi tự do từ độ cao 19,6m xuống đất. Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu? Lấy \(g{\rm{}} = {\rm{}}9,8m/{s^2}\)

Một vật rơi tự do tại điểm có \(g = 10m/{s^2}\). Trong \(2\) giây cuối cùng vật rơi được \(180m\). Tính thời gian rơi và độ cao rơi?

Một vật được thả rơi tự do tại điểm có \(g = 10{\rm{}}m/{s^2}\). Quãng đường vật đi được trong 3s là:

Thả một vật từ độ cao \(74,8m\). Hỏi vật đi được 20m đầu và 20m cuối trong bao lâu? Lấy \(g=9,8m/s^2\)

Hai viên bi A và B được thả từ cùng một độ cao. Bi A rơi sau bi B \(0,5s\). Khoảng cách giữa các quả bóng \(2\) sau \(2s\) kể từ khi quả bóng B bắt đầu rơi là bao nhiêu? Lấy \(g = 10m/{s^2}\).

Tham Khảo Thêm:  Phép Phân Tích Lực Cho Phép Ta Thay Thế Một Lực Bằng Một Lực

Bạn thấy: Một vật được thả rơi với vận tốc bằng không

Hai giọt nước rơi xuống chỉ trong một giây. Tìm khoảng cách giữa hai giọt 1s sau khi giọt thứ hai rơi hết? Lấy \(g = 10m/{s^2}\).

Một vật rơi tự do từ độ cao 80m. Lấy g = 10m/s2. Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong 2s là:

Một vật rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Biết rằng trong 1 giây cuối cùng vật rơi được một quãng đường bằng quãng đường vật rơi được lúc đầu \(\sqrt 3 s\). Giá trị của h bằng

Một vật được thả rơi tự do, khi chạm đất vận tốc của vật là 30 m/s. Chọn gốc tọa độ lúc thả vật, gốc thời gian và thời điểm thả vật, chiều dương và chiều âm, lấy g = 10m/s2. Khi vận tốc của vật là 20 (m/s) thì vật cách mặt đất bao xa và sau bao lâu thì vật rơi xuống đất (vì vận tốc của vật là 20m/s).

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Sắt Sunfat Fes Đọc Gì? Sắt (II) Sunfua

Một vật rơi tự do không gia tốc ban đầu từ điểm M cách mặt đất 50 m. Lấy g = 10m/s2. Viết phương trình chuyển động của vật khi gốc tọa độ hướng xuống và chiều dương hướng xuống?

Từ đỉnh bục người ta thả rơi tự do vật thứ nhất. Hai giây sau, ở độ sâu 40 mét bên dưới tháp, vật thứ hai được thả rơi. Lấy g = 10m/s2. Sau bao lâu kể từ khi vật thứ nhất được thả rơi thì hai vật chạm nhau?

Tham Khảo Thêm:  Bằng Đại Học Từ Xa Có Giá Trị Không, Học Đại Học Từ Xa Là Gì

a) Nêu dấu hiệu của sự rơi tự do.

b) Một giọt nước rơi tự do từ độ cao \(45m\) xuống đất. Giả sử \(g = 10m/{s^2}\). Mất bao lâu để một giọt nước chạm tới mặt đất?

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 125m xuống đất. Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Thời gian rơi của vật là

Thả một viên đá từ trên \(h\) xuống dưới thì viên đá sẽ rơi vào \(1s\). Nếu một hòn đá được thả từ độ cao \(4h\) thì thời gian hòn đá rơi là:

Ước lượng độ sâu của giếng cạn, Nam dùng nút bịt, áp tai vào gần miệng giếng và thả một hòn đá từ miệng giếng rơi xuống; Sau \(2s\), Nam nghe thấy tiếng đá va vào đáy giếng. Giả sử tốc độ âm thanh trong không khí là \(330 m/s,\) lấy \(g = 9,8m/{s^2}\). Độ sâu của giếng gần với cái cây nhất

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *