Khi Ném Một Vật Theo Phương Ngang, Chuyển Động Ném Ngang

Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là \(5m/s\) thì vật đi được quãng đường là \(15m\) . Giả sử \(g = 10m/{s^2}\). Độ cao của vật so với mặt đất là:

Bạn chỉ đang nhìn: Khi bạn ném một vật theo phương ngang

Ta có: \(L = {v_0}t = {v_0}.\sqrt {\dfrac{{2h}}{g}} \Rightarrow h = \dfrac{{L^2}g}}{{2v_0^ 2 }} = \dfrac{{{{15}^2}.10}}{{{2.5}^2}}} = 45m\)

Một vật được ném ngang từ độ cao $h$ so với mặt đất tại đó có gia tốc rơi tự do $g$. Thời gian vật chạm đất là:

Tại nơi có gia tốc rơi tự do $g$, từ độ cao $h$ so với mặt đất, một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu $v$. Loại sản phẩm là:

Quả cầu A có vận tốc gấp đôi quả cầu B. Cùng lúc đó, từ trên trần nhà, quả cầu A được thả rơi không vận tốc ban đầu và quả cầu B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Những điều sau đây có đúng không?

Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Chú ý đến sức cản của không khí và lấy \(g = 10{\rm{}}m/{s^2}\). Sau \(5s\) vật chạm đất. Chiều cao h bằng:

Một vật được ném ngang ở độ cao \(45{\rm{}}m\) so với mặt đất. Chú ý đến sức cản của không khí và lấy \(g = 10{\rm{}}m/{s^2}\). Thời gian vật chạm đất là:

Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc \(2{\rm{}}m/s\) từ độ cao \(5{\rm{ }}}m\) so với mặt đất. Lấy \(g = 10{\rm{}}m/{s^2}\). Ném bóng là:

Tham Khảo Thêm:  Ốp Lưng Iphone 5 Silicon

Phép đo nào sau đây có hiệu quả nhất trong việc tăng khối lượng của một vật được ném ngang không chuyển động?

Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc \({v_0} = 10m/s\) từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hướng nối Oxy sao cho gốc tọa độ O trùng với điểm phóng, Ox cùng hướng với vận tốc ban đầu, Oy hướng xuống dưới. Sự khởi đầu của thời gian là một cú ném. Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Phương trình quỹ đạo của vật là:

Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc \({v_0}\) từ độ cao \(h\) so với mặt đất. Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho đầu O trùng với điểm phóng, Ox cùng phương với vận tốc ban đầu, Oy hướng xuống, tính thời gian xuất phát tính theo thời gian phóng. Độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm t được xác định bởi biểu thức:

Một quả bóng lăn dọc theo mép bàn nằm ngang \(1,25{\rm{}}m\). Khi rơi khỏi mép bàn, nó rơi xuống đất theo phương ngang \(2{\rm{}}m\). Lấy \(g = 10{\rm{}}m/{s^2}\). Vận tốc của viên bi khi chạm vào mép bàn là:

Một chiếc trực thăng cứu hộ bay liên tục \({v_0}\) theo phương ngang ở độ cao \(1500{\rm{}}}m\) so với mặt đất. Máy bay có thể tiếp cận bề mặt theo chiều ngang từ \(2{\rm{}}km\) ở điểm hỗ trợ. Lấy \(g = 9,8{\rm{}}m/{s^2}\). Để hàng phụ được thả từ máy bay xuống mức cần thiết, máy bay phải bay với vận tốc bằng:

Tham Khảo Thêm:  Chất Có Phân Tử Khối Bằng Nhau Là Cặp Chất Có Phân Tử Khối Bằng Nhau Là : A

Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao \(45{\rm{}}}m\) so với mặt đất với gia tốc rơi tự do là \(g = 10{\rm{}}m/{s^2}\) và vận tốc ban đầu \(40{\rm{}}m/s\). Vận tốc của vật khi chạm đất là:

Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao \(h\) với gia tốc rơi tự do là \(g = 10{\rm{}}m/{s^2}\) và vận tốc ban đầu \({v_0}\) . Biết sau \(2s\) phương trình của vật hợp với phương ngang một góc \({30^0}\). Vận tốc ban đầu của vật gần giá trị nào nhất sau đây?

Từ điểm A, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc \({v_0} = 2m/s\). Sau 1s, tại điểm B cách A một khoảng bằng A, một vật được ném thẳng đứng xuống với vận tốc ban đầu \({v_0}”\). Tìm \(AB = 6m\) và hai vật gặp nhau. Lấy \(g = 10m/{s ^2}\) Tuyến đường \({v_0}”\) lân cận Điều nào sau đây là đúng?

Ném một vật nằm ngang với vận tốc 10 m/s từ độ cao 40 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Phương trình quỹ đạo và tọa độ của vật sau 2s là:

Viên bi A có vận tốc gấp đôi viên bi B. Tại một thời điểm trên tầng 3 trường THPT Trần Quốc Tuấn, viên bi A được thả rơi tự do, viên bi B được ném ngang (bỏ qua mọi lực cản):

Xem thêm: Làm gì khi buồn Làm gì để Rồng bay?

Một phiến đá cong về một phía của mặt bàn có chiều ngang 180 cm. Khi rời khỏi mép bàn, nó rơi xuống đất cách mép bàn 90cm (theo phương ngang). Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Tính vận tốc của quả bóng khi nó rời khỏi bàn và viết phương trình quỹ đạo của quả bóng.

Tham Khảo Thêm:  Lý Thuyết Liên Kết Ion Được Tạo Thành Giữa, Liên Kết Ion Được Tạo Thành Giữa

Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc \({v_0} = 10m/s\) từ độ cao \(h\) so với mặt đất. Chọn hệ trục tọa độ \(Oxy\) sao cho gốc O tương ứng với điểm đúc, Ox thuộc cạnh \(\overrightarrow {{v_0}} \), Oy hướng xuống, gốc thời gian là gốc tọa độ. ném.. Phương trình quỹ đạo của vật là: (và \(g = 10m/{s^2}\))

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *