Hiện Tượng Giao Thoa Ánh Sáng Ứng Dụng Trong Việc, Hiện Tượng Giao Thoa Ứng Dụng Trong Việc: A

Bạn thấy: Sự biến dạng của ánh sáng được đặt bên trong

Trong hiện tượng Iâng dương, khoảng cách giữa hai nguồn là, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là D, x là khoảng cách từ O đến vân sáng tại M. Độ lệch phương được xác định bởi công thức nào sau đây:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D..Khi nguồn phát bức xạ đơn sắc có bước sóng λ thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Điều nào sau đây là đúng?

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Giăng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và bảo toàn phần còn lại thì trong cửa sổ.

Trong thí nghiệm Iêng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ thì khoảng vân giữa hai màn là i. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,8λ (giữ các yếu tố khác không đổi) thì thời gian trung bình trên màn sẽ là:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai vân hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai cái nhỏ hơn đến màn hình là 2m. Dữ liệu nhìn thấy ở trên có cùng giá trị với:

Trong thí nghiệm của Y-âng, trên màn xuất hiện những vạch sáng rõ ràng tại điểm mà hiệu đường đi của tia sáng từ hai nguồn tới điểm đó bằng nhau.

Tham Khảo Thêm:  Attention Required! - Al(Oh)3 + Naoh → Naalo2 + H2O

Trong thí nghiệm I-âng, vân đen đầu tiên xuất hiện trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng là:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 µm, khoảng cách giữa hai khe là 3 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 3 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là:

Một nguồn sáng đơn sắc có \(\lambda \) = 0,6\(\mu \)m chiếu vào một mặt phẳng có các hạt nhỏ, kích thước 1mm. Màn ảnh cách màn ảnh 1m có hai màn ảnh nhỏ hơn. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vạch đen là:

Trong thí nghiệm của John về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 (m). Tại vị trí M cách vân trung tâm 9(mm) của cửa sổ có một vân sáng bậc 10. Chiều dài của đèn dùng trong thí nghiệm là:

Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến cửa sổ là D = 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân thứ 3 và vân thứ 5 ở hai bên so với vân trung tâm là:

Trong thí nghiệm của John về sự nhiễu xạ của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau \(1 mm\), mặt phẳng của hai khe cách màn quan sát \(1,5 m\). Khoảng cách giữa các cạnh sáng \(5\) liên tiếp là \(3,6 mm\). Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng:

Tham Khảo Thêm:  Cho Một Con Lắc Lò Xo Dao Động Điều Hòa Có Độ Cứng (K = 100N/M ) Và

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Ieng, ban đầu người ta dùng nguồn sáng S có bước sóng \({\lambda _1}\)= 0,4\({\rm{\mu m}}\), sau đó tắt bức xạ \( { \lambda _1}\), thay vì bức xạ \({\lambda _2} \ne \)\({\lambda _1}\) ở vị trí thứ ba của bức xạ \({\lambda _1}\) ta thấy ánh sáng tia \({\lambda _2}\). Bước sóng \({\lambda _2}\) bằng:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn giản của John, khoảng cách giữa hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai cái nhỏ hơn đến màn hình là D thì chiều cao của khoảng cách trên cửa sổ là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng có hai khe đến quan màn là (D – ∆D) và (D + ∆D) thì khoảng cách các cạnh tương ứng trên màn là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai hạt đến màn là (D + 3∆D) thì thời gian trung bình trên màn là:

Bằng cách thực hiện thí nghiệm của Iang trong không gian, thời gian để đạt được màn hình là i. Lặp lại thao tác trên, nhưng trong nước, khoảng cách cửa sổ được đo bằng i’. Ta biết rằng nước có chiết suất n. Mối quan hệ giữa tôi và tôi là:

Làm thí nghiệm của Y-âng trong không gian, khoảng cách vật đến màn là i = 0,6mm. Lặp lại thí nghiệm như trên nhưng trong nước có chỉ số nhìn thấy 4/3 thì đo được phần viền trên màn.

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trong không gian, tại M có vạch sáng thứ 8, còn khi thực hiện các thí nghiệm trên trong chất lỏng thì tại M (tính từ vân sáng trung tâm) có vạch tối thứ 11. Chiết suất chất lỏng à

Tham Khảo Thêm:  Cách Chỉnh Kim Xăng Xe Máy, Sửa Kim Xăng Xe Máy Bị Hỏng Hết Bao Nhiêu Tiền

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, trên màn quan sát, khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là L. Nếu đặt màn cách mặt bên màn 36 cm đến vị trí mới thì khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp sẽ là L. Vân sáng liên tiếp cũng là L. Khoảng cách từ màn đến mặt phẳng chứa hai khe là.

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, hai điểm M, N nằm khác phía của vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,0mm và 8,0mm. Giữa M và N (trừ M và N) có

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda \) (\(380nm)

Xem thêm: Ebook Hóa Học 11 Ebook Pdf – Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *