Cấu Trúc Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ, Lý Thuyết Hóa 11: Bài 22

Bài học này trình bày nội dung thuyết cấu tạo hóa học: khái niệm đối tác của anh ấy, đồng phân. Mẹo về cách viết công thức cấu tạo của các đồng phân được thực hiện với một cái nhìn tổng quan về cấu trúc của các hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem: Cấu Trúc Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

1. Tóm tắt ý tưởng

1.1.Cấu trúc của cấu trúc

1.2.Thuyết cấu tạo hóa học

1.3 Đồng đẳng – đồng phân

1.4.Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

2. Dạy bài 22 Hóa học 11

2.1. Nhiều tùy chọn

2.2. Sách và Bài tập nâng cao

3. Hỏi – Đáp về Bài 22 Chương 4 Hóa học 11

1.1.1. Khái niệm Công thức cấu tạo biểu thị sự sắp xếp và cách liên kết (liên kết đơn, liên kết bội) của các nguyên tử trong phân tử. Các loại công thức được tạo

Một. thiết kế bổ sung

– Biểu diễn tất cả các liên kết trên một mặt phẳng giấy.

Một ví dụ

*
*

Công thức này có vấn đề là khi viết sẽ dài và khó, không nhất thiết phải viết phương trình và tính toán hóa học nên người ta làm công thức rất cô đọng và rất cô đọng.

b. công thức cấu trúc nhỏ gọn

Trong sơ đồ nguyên tử, các nhóm nguyên tử liên kết với một nguyên tử carbon được viết dưới dạng một nhóm.

CH3-CH2-CH2-OH; C6H5-COOH hoặc CH3-CH2-CHO

Tham Khảo Thêm:  Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng

c. Công thức cấu trúc rất nhỏ

Biểu diễn chỉ cho thấy các liên kết giữa các nguyên tử carbon và các nhóm chức năng. Mỗi đầu của một đoạn hoặc khúc cua tương ứng với một nguyên tử cacbon, không đại diện cho số lượng nguyên tử hydro.Ví dụ:

Biểu diễn phản ứng phức tạp nhất CH3-CH2-CH2-CH3 như sau:

*

Biểu diễn hệ phức CH3-CH2-CH2-OH như sau:

*

d. Thứ tự của bảng

thiết kế bổ sung

công thức cấu trúc nhỏ gọn

*
*
*
*

Hoặc

*
*

Hoặc

*

CH3-CH2-CH2-OH Hoặc

*

1.2. Lý thuyết về thành phần hóa học

1.2.1. nội dung

Một. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một trật tự xác định. Cấu trúc của liên kết này được gọi là cấu trúc hóa học. Một sự thay đổi trong mối quan hệ đó có nghĩa là một sự thay đổi trong sản phẩm sẽ tạo ra một sản phẩm mới.

Ví dụ: rượu etylic và đimetyl ete

*

Hình 1: Thành phần của rượu etylic (a) và đimetyl ete (b)

Rượu etylic có công thức CH3-CH2-OH, nhiệt độ sôi ts= 78,3oC. Không tan trong nước, phản ứng với Na tạo H2Dimetyl ete có công thức CH3-O-CH3, nhiệt độ sôi ts= -23oC. Ít tan trong nước, không tác dụng với Na.

b.Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị. Nguyên tử cacbon không thể kết hợp với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn kết hợp với nhau tạo thành mạch cacbon (hình tròn, mạch hở (có nhánh và không nhánh)).

Tham Khảo Thêm:  Toán 9 Công Thức Nghiệm Của Phương Trình Bậc 2, Và Bài Tập Ví Dụ

Hở mạch không nhánh Hở mạch có nhánh Vòng

H3C-CH2-CH2-CH3

*
*

c. Các tính chất của một chất phụ thuộc vào cấu trúc phân tử của nó (loại và số lượng nguyên tử) và cấu trúc hóa học của nó (thứ tự liên kết giữa các nguyên tử).

các loại nguyên tử khác nhau

CH4

TS = -162oC

Không hòa tan trong nước, dễ cháy trong không khí.

CCl4

TS = 77,5oC

Không tan trong nước, không cháy với không khí

Cùng công ty, khác công ty

CH3CH2OH

TS = 78,3oC

Nó hòa tan cao trong nước, nó phản ứng với natri.

CH3OCH3

ts = -23oC

Ít tan trong nước, không phản ứng với natri

Khác CTCT, giống CTCT

CH3CH2OH

ts = -78,3oC

Nó hòa tan cao trong nước, nó phản ứng với natri

CH3CH2CH2OH

TS = -97,2oC

Nó hòa tan cao trong nước, nó phản ứng với natri

1.2.2. Nghĩa

Thuyết cấu tạo hóa học giúp giải thích các hiện tượng đồng đẳng, đồng phân.

1.3. Đồng đẳng – đồng phân

1.3.1. người bạn

Một. Một ví dụ

Đồng đẳng của anken là:

C2H4 (CH2=CH2), C3H6 (CH2=CH-CH3), C4H8 (CH2=CH-CH2-CH3 hoặc CH3-CH=CH-CH3 hoặc CH2=CH(CH3)CH3) … CnH2n

Các đồng đẳng của ancol là: CH3-OH, C2H5-OH, C3H7-OH… CnH2n+1OH

b. suy nghĩ

– Những hóa chất mà phân tử chứa ít hơn một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất và tính chất giống nhau, tạo thành cùng một dãy đồng đẳng.

1.3.2. đồng phân

Một. Một ví dụ

CH3-O-CH3 và CH3-CH2-OH đều có cùng công thức cấu tạo là C2H6O.

Tham Khảo Thêm:  Áp Dụng Công Thức Độc Lập Thời Gian Lý 10, Các Hệ Thức Độc Lập Với Thời Gian

b. suy nghĩ

– Những chất có cùng khối lượng phân tử khác nhau nhưng có cùng khối lượng phân tử gọi là đồng phân của nhau.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 8 hay nhất, Bài văn mẫu lớp 8 năm 2021

– Ví dụ:

đồng phân

Khí cacbonic

CH3-CH2-CH2-OH

*

Vị trí của đồng phân

thêm liên kết

CH2=CH-CH2-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH2-CH3

đồng phân

loại giai cấp công nhân

CH3-CH2-OH

CH3-O-CH3

đồng phân

trách nhiệm nhóm làm việc

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

*

1.4. Liên kết hóa học là cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ

Có hai loại liên kết: pi (π) và xichma (\(\delta\)). Liên kết pi yếu và mạnh. Sự kết hợp tạo thành 3 ba: một, hai và ba.

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *