Cách Giải Bài Tập Mạch Rlc Có C Thay Đổi, Mạch Điện Xoay Chiều Rlc Có C Thay Đổi

1. C THAY ĐỔI => HƯỚNG DẪN ĐÃ XONG \({\varphi _{{\bf{U}}/{\bf{I}}}} = {\bf{0}}\)\({{\bf{I}}_{{\bf{MAX}}}},{\rm{}}{{\bf{U}}_{{{\bf{RMAX}}}}}, { \rm{}}{{\bf{U}}_{{\bf{LMAX}}}},{\rm{}}{{\bf{U}}_{{\bf{LCMIN}}} } \ )

Bạn xem: mạch rlc với biến c

\({Z_L} = {Z_C}\)

Sau đó:

\(\begin{array}{l}{Z_{\min }} = R\\{I_{{\rm{max}}}}} = \dfrac{U}{R}\\{P_{{\ rm {max}}}} = {I^2}R = \dfrac{{{U^2}}}{R}\end{rraray}\)

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở lớn bằng hiệu điện thế toàn mạch

\({U_L} = {U_C} \to U = \sqrt {U_R^2 + {{({U_L} – {U_C})}}^2}} = {U_R}\)

+ Cường độ dòng điện ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện chạy quanh nó: = 0

2.ĐẶT ĐỂ UCMAX VÀ ĐIỆN ÁP CHO MẠCH VUÔNG VÀ URL

Ta có: \({U_C} = I{Z_C} = \dfrac{{U{Z_C}}}{{\sqrt {{R^2} + {{({Z_L} – {Z_C})})}^ 2} }}}\)

Chia tử số và mẫu số cho ZC, ta được: \({U_C} = \dfrac{U}{{\sqrt {\dfrac{{{R^2}}}{{{Z_C}^2}} + \frac { {({Z_L} – {Z_C})}}^2}}}{{{Z_C}^2}}}}} = \dfrac{U}{{\sqrt {\dfrac{{{R^2 } + Z_L^2}}{{{Z_C}^2}} – \dfrac{{2{Z_L}}}{{{Z_C}}} + 1} }}\)

Đặt \(y = \dfrac{{{R^2} + Z_L^2}}{{{Z_C}^2}} – \dfrac{{2{Z_L}}}{{Z_C}}} + 1 = ( {R^2} + Z_L^2){x^2} – 2{Z_L}x + 1\) và $x = \dfrac{1}{{{Z_C}}}$

Chúng tôi có UCmax trong khi ymin

\({y_{\min }} \leftrightarrow x = – \dfrac{b}{{2{\rm{a}}}} = \dfrac{{2{Z_L}}}{2({R^2} + Z_L^2)}} \to {Z_C} = \dfrac{{{R^2} + Z_L^2}}{{{Z_L}}}\)

*

Sau đó: \({U_{Cm{\rm{ax}}}} = \dfrac{{U_R^2 + U_L^2}}{{{U_L}}}} = \dfrac{{U\sqrt {{R^2 } + Z_L^2} } {R}\)

Kết quả: \(\left\{ \begin{l}{U_{RL}} \bot {U_{AB}}\\U_{C\max }^2 = {U^2} + U_{RL}^ 2 = { U^2} + U_R^2 + U_L^2\\U_{C\max }^{} {U_R} = U. {U_{RL}}\\\dfrac{1}{{U_R^ 2 }} = \dfrac{1}{{U^2}}} + \dfrac{1}{{U_{RL}^2}}\end{array} \right.\)

3. C ĐỔI THÀNH URCMAX

Ta có: \({U_{RC}} = I{Z_{RC}} = \dfrac{{U\sqrt {{R^2} + Z_C^2} }}}{{\sqrt {{R^2 } } + {{({Z_L} – {Z_C})}^2}}}} = \dfrac{{U\sqrt {{R^2} + Z_C^2} }}{{\sqrt {{R^ 2 } + {Z_L}^2 – 2{Z_L}{Z_C} + {Z_C}^2} }} = \dfrac{U}{{\sqrt {1 + \dfrac{{ – 2{Z_L}{Z_C} + {Z_L}^2} {{{R^2} + Z_C^2}}} }}\)

\({U_{RLmax}} \leftrightarrow {\left({1 + \dfrac{{ – 2{Z_L}{Z_C} + {Z_L}^2}}{{{R^2} + Z_C^2}} } \right)_{\minute }}\)

\(\begin{*{20}{l}}{y = 1 + \dfrac{{ – 2{Z_L}{Z_C} + {Z_L}^2}}{{{R^2} + Z_C ^2} }\\{y’ = {{(1 + \dfrac{{ – 2{Z_L}{Z_C} + {Z_L}^2}}{{{R^2} + Z_C^2}}) }^\prime } = \dfrac{{2{Z_C}^2 – 2{R^2} – 2{Z_L}{Z_C}}}{{{({R^2} + Z_C^2)}^ 2}}}} \\{y’ = 0 \leftrightarrow 2{Z_C}^2 – 2{R^2} – 2{Z_L}{Z_C} = 0}\\{\left\{\start{array} {l}{Z_C } > 0\\{Z_C} = \dfrac{{ – b + \sqrt \Delta }}{{2a}} = \dfrac{{{Z_L} + \sqrt {4{R^2} + Z_L^2} } {2}\end{array} \right.}\end{array}\)

Tham Khảo Thêm:  Chi Tiết Cách Tính Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2019 Chính Xác Nhất

4. THAY ĐỔI NÀY ĐỂ THẤP HƠN

URL không phụ thuộc vào GIÁ RẺ

\( \leftrightarrow {U_{RL}} = {U_{AB}}}\)

*

*

\(\begin{array}{l}{U_{RL}} \bot {U_{RC}}\\\leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\sin {\varphi _1} = c{ \rm{os}}{\varphi _2}\\c{\rm{os}}{\varphi _1} = \left| {\sin {\varphi _2}} \right|\end{array} \right. \to \left| {\tan {\varphi _1}\tan {\varphi _2}} \right| = 1\\ \leftrightarrow \frac{{{U_L}}}{{{U_R}}}\frac{{ {U_C}}}{{{U_R}}} = 1 \leftrightarrow {U_L}{U_C} = {U_R}^2 \leftrightarrow {Z_L}{Z_C} = {R^2}\end{array}\)

Xem thêm: Chứng Minh Tâm Đối Xứng Và Trục Đối Xứng Của Đồ Thị, Chứng Minh Tâm Và Trục Đối Xứng Của Đồ Thị

6. C=C1 HOẶC C=C2 UC CÓ ĐIỂM CÙNG

\({C_1} + {C_2} = 2{C_{max}} = 2{C_0} \to {C_0} = \dfrac{{{C_1} + {C_2}}}{2}\)

7. SỰ THAY ĐỔI CÓ 2 ĐIỂM DÀNH CHO: \({{\bf{I}}_{\bf{1}}} = {{\bf{I}}_{\bf{2}}},{\rm{ }}{{\bf{P ) }}_{\bf{1}}} = {{\bf{P}}_{\bf{2}}},{\rm{ }}{\bf{cos}}{\varphi _{\ bf {1}}} = {\bf{cos}}{\varphi _{\bf{2}}},{\rm{}}{{\bf{Z}_{\bf{1}}} = {{\bf{Z}}_{\bf{2}}}\)

– Z1=Z2

\({R^2} + {({Z_L} – {Z_{C1}}))^2} = {R^2} + {({Z_L} – {Z_{C2}}))^2} \ đến \left| {{Z_L} – {Z_{C1}}} \right| = \left| {{Z_L} – {Z_{C2}}} \right|\)

Và ZC2>ZC1 \( \until {Z_{C1}} + {Z_{C2}} = 2{Z_L}\)

– I1=I2 hay P1=P2 => L= ? cho cộng hưởng điện tử

\( \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}I = {I_{{\rm{max}}}}\\{\varphi _u} = {\varphi _i}\\\left| {{ \rm{cos}}\varphi } \right| = 1\end{rraray} \right \to 2{Z_{Cm{\rm{ax}}}}} = {Z_{C1}} + {Z_{C2 } }\)

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *