Biểu Diễn Công Thức Cấu Tạo Của C 3 H 6 Và Gọi Tên, Công Thức Cấu Tạo Của C3H6 Và Gọi Tên

*

CH2=CH-CH3 Propylene / Propene

Do đó, ứng với công thức phân tử C3H6, chất có đồng phân là Propylen.

Bạn đang xem: Thiết kế ac 3 h 6

Quảng cáo

Giới thiệu về kênh YouTube của VietnamJack

*

*

Câu 13: C3H6 có bao nhiêu công thức cấu tạo?

A.1B.2C.3D.4

câu hỏi tương tự

Câu 1. Viết công thức cấu tạo và phân tử các hợp chất hữu cơ: C2H6, C3H6, C4H8.

Câu 2. Về mặt hóa học, hãy trình bày cách phân biệt các khí sau: CH4, C2H4, CO2

Câu hỏi 3. Viết một phương trình toán học để biểu diễn cách bạn đo các thông số sau:

Một. Đốt cháy hỗn hợp khí gồm C2H4, C4H10

b. Cho hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4 vào dung dịch brom.

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam hợp chất hữu cơ A, sinh ra 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O.

Một. Xác định công thức cấu tạo phân tử của A, biết rằng có 42 phân tử A

b. A có làm mất màu dung dịch brom không? Viết lời giải toán học (nếu có)

Câu 5. Cho 0,56 lít hỗn hợp khí (dktc) sinh ra là C2H4, C2H2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch brom dư thì lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

Một. Viết phương trình cho sản phẩm thu được.

b. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu?

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít C2H2.

Một. Viết một phương trình để làm cho nó xảy ra?

Tham Khảo Thêm:  Nơi Bán Samsung Galaxy Tab S2 Cũ & Mới Giá Tốt, Samsung Galaxy Tab S2 9

b. Tính thể tích khí CO2 thu được.

c. Cho toàn bộ lượng CO2 thu hồi được đi qua quá trình bổ sung Ca(OH)2. Tính khối lượng chất rắn nhận được?

(Cho biết C=12; H=1; O=16; Ca=40; Br=80)

Chất hữu cơ A mạch hở, thành phần chính gồm C, H, O trong đó oxi chiếm 44,44% về khối lượng. Phân tử khối của A là 144. Cho A phản ứng với dung dịch NaOH nồng độ vừa đủ, phần chất rắn thu được coi như chỉ chứa một muối B và phần hơi chứa 2 chất hữu cơ C, D mà C có thể kết hợp với H2 tạo thành ancol .

1. Tìm công thức có thể có của A.

2. Chú ý hai chất C và D đều là ancol. Xác định các biến A, B, C và D và viết cách các phương trình hoạt động.

Viết công thức phân tử của A và công thức cấu tạo của các hợp chất từ ​​B đến F:

a) A → men CO 2 + B b) B + H 2 CrO 4 → C + H 2 CrO 3 + H 2 O c) C + Ca(OH) 2 → D + H 2 O d) D → CaCO 3 + E e ) E → H 2 SO 4 d F + H 2 O

Viết mật độ phân tử của A và thành phần cấu tạo của các nguyên tố từ B đến F. Cho nguyên tố E có tỉ khối hơi so với H2 là 29; E chứa 62% khối lượng cacbon và hợp chất F có công thức phân tử C9H12.

Câu 1. Viết công thức cấu tạo và phân tử các hợp chất hữu cơ: C2H6, C3H6, C4H8.

Câu 2. Về mặt hóa học, hãy trình bày cách phân biệt các khí sau: CH4, C2H4, CO2

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Đo Nhiệt Độ Cơ Thể Trên Iphone, ‎Nhiệt Kế App Trên App Store

Câu hỏi 3. Viết một phương trình toán học để biểu diễn cách bạn đo các thông số sau:

Một. Đốt cháy hỗn hợp khí gồm C2H4, C4H10

b. Cho hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4 vào dung dịch brom.

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam hợp chất hữu cơ A, sinh ra 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O.

Một. Xác định công thức cấu tạo phân tử của A, biết rằng có 42 phân tử A

b. A có làm mất màu dung dịch brom không? Viết lời giải toán học (nếu có)

Câu 5. Cho 0,56 lít hỗn hợp khí (dktc) sinh ra là C2H4, C2H2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch brom dư thì lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

Một. Viết phương trình cho sản phẩm thu được.

b. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu?

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít C2H2.

Xem thêm: Đề kiểm tra 12 học kì 1 môn Vật Lý , 15 Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 12

Một. Viết một phương trình để làm cho nó xảy ra?

b. Tính thể tích khí CO2 thu được.

c. Cho toàn bộ lượng CO2 thu hồi được đi qua quá trình bổ sung Ca(OH)2. Tính khối lượng chất rắn nhận được?

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *