Bài Tập Toán Lớp 7 Có Lời Giải, Giải Toán Lớp 7 Tập 1

Ôn tập học kì 1 môn hình học và các dạng toán khác lớp 7 được 91neg.com chia sẻ dưới đây có đáp án.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 7 có đáp án

Sau khi xem bài tập có đáp án, mời các em làm bài tập bên dưới để kiểm tra kỹ năng làm bài của mình. BÀI 1:

Cho tam giác ABC. M là trung điểm của AC. Trên tia khác của tia MB lấy điểm D sao cho BM = MD.

1. Chứng minh: ?ABM = ?CDM.

2. Xác định: AB // CD

3. Trên DC kéo dài lấy điểm N sao cho CD = CN (C ≠ N) chứng minh: BN // AC.

Phần thưởng.

1. Chứng minh: ?ABM = ?CDM.

Xem xét ?ABM và CDM:

*

MA = MC (gt)

MB = MĐ (gt)

*

(chống lại)

=> ?ABM = ?CDM (c – g – c)

2.Chứng minh: AB // CD

Chúng ta có :

*

(góc bằng nhau của ?ABM = ?CDM)

Nhưng:

*

thay vì đăng nhập

Bạn cần: AB // CD

3. BN // AC :

Ta có : ?ABM = ?CDM (cmt)

=> AB = CD (cạnh)

Trong đó: CD = CN (gt)

=> AB = CN

Xét ?ABC và ?NCB , ta có:

AB = CN (đt)

Cạnh Chung BC.

*

(anh loạng choạng)

=> ?ABC = ?NCB (c – g – c)

=>

*

Nhưng:

*

thay vì đăng nhập.

Đủ điều kiện: BN // AC

BÀI 2:

Cho tam giác ABC có AB = AC, trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. Gọi H là trung điểm của BC.

Chứng minh : ?ABH = ?ACH Gọi E là giao điểm của AH và NM. Chứng minh: ?AME = ?ANE Chứng minh: MM // BC.

Phần thưởng.

1.?ABH = ?ACH

Cho ?ABH và ?ACH, ta có:

*

AB = AC (gt)

HB = HC (gt)

AH chung trong lề.

=> ?ABH = ?ACH (c – c- c)

=>

*

(có liên quan)

2. ?AME = ?ANE

Xét ?AME và ?ANE, ta có:

AM = AN (gt)

*

(cmt)

Cạnh chung AE

=> ?AME = ?ANE (c – g – c)

3. MM // BC

Tham Khảo Thêm:  Nhiều Trường Công Bố Chỉ Tiêu Xét Tuyển Thẳng Đại Học Ngoại Thương

Ta có : ?ABH = ?ACH (cmt)

=>

*

Nhưng:

*

(hai góc phụ)

=>

*

hay trước công nguyên

*

AH

cmtt, ta được: MN

*

AE hoặc MN

*

AH

=> MM // BC.

Bài 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. lấy E thuộc cạnh BC sao cho BE = AB.

a) Tìm hiểu: ? ABD = ? EBD.

b) Tia ED đi qua BA tại M. Chứng minh: EC = AM

c) Nối AE. Chứng minh: góc AEC = góc EAM.

Phần thưởng.

Đầu tiên.? ABD = ? EBD:

*

Xét ?ABD và ?EBD, ta có:

AB = ĐƯỢC (gt)

*

(BD là tia phân giác của góc B)

Cạnh chung BD

=> ? ABD = ? EBD (c – g – c)

2. EC = AM

Chúng ta có : ? ABD = ? EBD (cmt)

Suy ra: DA = DE và

*

Xét ?ADM và ?EDC, ta có:

DA = DE (đt)

*

(cmt)

*

(chống lại)

=> ?ADM = ?EDC (g –c– g)

=> AM = EC.

3.

*

Ta có : ?ADM = ?EDC (cmt)

Suy ra: AD = DE; MD = CD là

*

=> AD + DC = ED + MD

hay AC = EM

Xét ?AEM và ?EAC, ta có:

AM = EC (đt)

*

(cmt)

AC = EM (đt)

=> ?AEM = ?EAC (c – g – c)

=>

*

BÀI 4 :

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 530.

a) Tính góc C

b) Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Thành phần của góc B cắt cạnh AC tại điểm E. cmr: ΔBEA = ΔBED.

c) Tại C kẻ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. cm : ΔBHF = ΔBHC.

d) Cm: ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng.

Phần thưởng.

Một. Tính góc C:

Xét ∆BAC, ta có:

*

=>

*

=>

*

b. ΔBEA = ΔBED :

*

Xét ΔBEA và ΔBED, ta có:

Hãy bình thường xung quanh các cạnh.

*

(BE là tia phân giác của góc B)

BD = BA (gt)

=> BEA = GIƯỜNG (c – g – c)

c. ΔBHF = BHC

Xét ΔBHF và ΔBHC, ta có:

Áo ngực trơn có viền.

*

(BE là tia phân giác của góc B)

*

(gt)

Tham Khảo Thêm:  Ý Nghĩa Của Chỉ Số Điện Dung Là :, Trị Số Điện Dung Là Gì

=> BHF = ΔBHC (cạnh huyền – góc nhọn)

=> BF = BC (cạnh)

đ. BẮC = BDF và D, E, F thẳng hàng

bình luận BẮC và ΔBDF, ta có:

BC = BF (đt)

Góc chung B.

BA = BC (gt)

=> BẮC = BDF

=>

*

Nhưng:

*

(gt)

Họ nên:

*

được rồi

*

DF (1)

Phần thứ tư:

*

(hai góc bằng nhau BEA = BED)

Nhưng:

*

(gt)

Họ nên:

*

được rồi

*

Đức (2)

Từ (1) và (2) suy ra: DE liên thông với DF

Hay: D, E, F thẳng hàng.

=================================

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC :

BÀI 1:

Cho ABC có Â = 900. Phân giác BD của góc B (D thuộc AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA.

a) So sánh AD và DE

b) Xác định:

*

c) Chứng minh: AE

*

BD

BÀI 2:

Cho ΔABC là hình phức (AB BÀI TẬP 3::

Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Trên tia Ay lấy hai điểm D và E sao cho AD = AB; AE = AC

a) Chứng minh rằng BE = DC

b) Gọi O là giao điểm của BE và DC. Chứng minh tam giác OBC đồng dạng với tam giác ODE.

c) Vẽ trung điểm M của CE. Chứng minh AM là tia phân giác của CE.

Bài 4.

Cho tam giác ABC (ABBÀI 5.

Cho tam giác ABC có góc A = 350. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D không thuộc nửa mặt phẳng BC và điểm A sao cho AH = BD.

a) Chứng minh rằng ΔAHB = ΔDBH.

b) Xác định AB//HD.

c) Gọi O là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng O là trung điểm của BH.

d) Tính góc ACB, biết góc BDH = 350.

Bài 6:

Cho tam giác ABC cân tại A và là

*

.Đọc nó

*

*

Lấy D trên AB và E trên AC sao cho AD = AE. Bằng chứng: DE // BC.

Tham Khảo Thêm:  Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Bài 7:

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy D thuộc AC, E thuộc AB sao cho AD = AE.

Chứng minh: DB = EC. Gọi O là giao điểm của BD và EC. Chứng minh rằng các tam giác OBC và ODE là các tam giác cân. Chứng minh rằng: DE // BC.

Bài 8:

Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C đi qua AB tại D. trên tia đối với tia CA lấy điểm E sao cho CE = CB.

Chứng minh: CD // EB. Tia phân giác của góc E cắt CD tại F. vẽ CK vuông góc EF tại K. Chứng minh: Tia phân giác CK của góc ECF.

Bài 9:

Cho tam giác ABC vuông tại A và

*

. Vẽ Cx vuông góc với BC, trên tia Cx lấy điểm E sao cho CE = CA (CE, CA cùng phía đối với BC). trên tia đối BC lấy điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh: Tam giác ACE đồng dạng. A, E, F thẳng hàng.

Bài 10:

Cho tam giác ABC (AB Câu hỏi học kỳ I Chuyên đề: toán lớp 7

Tổng thời gian biểu diễn 90 phút.

Bài 1: (2,5 điểm) tính toán thích hợp:

Một)

*

b)

*

c)

*

BÀI 2: (2,5 điểm)

Tìm x, xác định:

Một)

*

b)

*

c) 33x : 11x = 81

BÀI 3: (1,5 điểm)

Ba nhóm nông dân làm việc trên ba cánh đồng giống hệt nhau. Tổ thứ nhất làm xong công việc trong 12 ngày, tổ thứ hai làm xong công việc trong 9 ngày.

BÀI 4: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 530.

a) Tính góc C

b) Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Đoạn góc B cắt cạnh AC tại điểm E. cmr: ΔBEA = ΔBED.

Xem thêm: Bài Thơ Về Mèo Trèo Cây Cau, 5 Bài Thơ Về Mèo

c) Tại C kẻ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. cm : ΔBHF = ΔBHC.

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *