Bài Tập Nhị Thức Niu Tơn

1 Làm xong nắm rõ đáp án, cách giải chi tiết 2 Học viên có thể hỏi và trao đổi lại nếu chưa hiểu 3 Xem lại lý thuyết, lưu bài làm và ghi chú 4 Biết điểm yếu và có các giải pháp.

Bạn đang xem: Hàm Nhị Thức Newton

Cho $x$ là một số nguyên thực. Khai triển nhị thức Newton của biểu thức ${\left({{x^2} + \dfrac{1}{x}} \right)^{12}}$ có thành phần hạng là ${x^ m} $ bằng đến $495.$ Tìm tất cả các hướng $m.$

Hệ số của số hạng chứa \({x^{10}}\) trong khai triển nhị thức \({\left({x + 2} \right)^n}\) biết n là số nguyên thỏa mãn \( { 3^n}C_n^0 – {3^{n – 1}}C_n^1 + {3^{n – 2}}C_n^2 – … + {\left( { – 1} \right ) ^ n}C_n^n = 2048\) là:

Hệ số của \({x^8}\) trong biểu thức khai triển \({x^2}{\left( {1 + 2x} \right)^{10}} – {x^4}{\left ( { 3 + x} \ right)^8}\) là một đa thức bằng

Tìm tổng của ${x^6}$ bằng cách mở rộng ${\left( {\dfrac{1}{x} + {x^3}} \right)^{3n\, + \,1}}$ cho $x \ne 0,$ biết $n$ là số đủ thỏa mãn điều kiện $3C_{n\, + 1}^2 + n{P_2} = 4A_n^2.$

Hãy mở rộng ${\left( {\sqrt {{x^3}} + \dfrac{3}{{\sqrt{{{x^2}}}} \right)^n}$ với $x > 0 .$ Tổng các hệ số của ba số hạng đầu tiên của khai triển là $631.$ Tìm hệ số của các số hạng chứa ${x^5}.$

Giá trị của biểu thức \(S = {3^{99}}C_{99}^0 + {3^{98}}.4C_{99}^1 + {3^{97}}{.4^2 } C_{99}^2 + … + {3.4^{98}}C_{99}^{98} + {4^{99}}C_{99}^{99}\)\(\) bằng :

Giá trị của biểu thức \(S = C_{2018}^0 + 2C_{2018}^1 + {2^2}C_{2018}^2 + … + {2^{2017}}C_{2018} ^ {2017} + {2^{2018}}C_{2018}^{2018}\)\(\) bằng:

Giá trị của biểu thức \(S = {9^{99}}C_{99}^0 + {9^{98}}C_{99}^1 + {9^{97}}C_{99}^2 + … + 9C_{99}^{98} + C_{99}^{99}\)\(\) bằng:

Giá trị của biểu thức \(S = {5^n}C_n^0 – {5^{n – 1}}.2.C_n^1 + {5^{n – 2}}{.2^2}C_n ^ 2 + … + 5{\left( { – 2} \right)^{n – 1}}C_n^{n – 1} + {\left( { – 2} \right)^n}C_n^ n \)\(\) tương đương:

Tham Khảo Thêm:  in tô màu Garcello ghost Friday Night Funkin

Cho biểu thức \(S = C_{2017}^{1009} + C_{2017}^{1010} + C_{2017}^{1011} + C_{2017}^{1012}… + C_{2017} ^{2017}\). Tuyên bố nào là đúng?

Một số dương \(n\) bằng \(C_n^0 + 2C_n^1 + {2^2}C_n^2 + {2^3}C_n^3 + … + {2^{n – 2} }C_n^{n – 2} + {2^{n – 1}}C_n^{n – 1} + {2^n}C_n^n = 243\) là:

Gọi $n$ là số nguyên thỏa mãn điều kiện $6.C_{n\, + \,1}^{n\, – \,1} = A_n^2 + 160.$ Tìm phần tử của ${x^ 7 } $ để mở rộng $\left( {1 – 2{x^3}} \right){\left( {2 + x} \right)^n}.$

Một số dương \(n\) đủ cho \(C_n^0.C_{n + 1}^n + C_n^1.C_{n + 1}^{n – 1} + C_n^2.C_{n + 1} ^{n – 2} + … + C_n^{n – 1}.C_{n + 1}^1 + C_n^n.C_{n + 1}^0 = 1716\) là:

Tổng hệ số của tất cả các số hạng trong khai triển nhị thức \({\left({x – 2y} \right)^{2020}}\) là:

Khai triển nhị thức \({\left({x + 2}\right)^{n + 5}}\,\,\left({n\in \mathbb {N}}\right)\) có tất cả \ ( 2019) kỳ. Tìm \(n\).

Cho \({\left( {1 + 2x} \right)^n} = {a_0} + {a_1}{x^1} + … + {a_n}{x^n}.\) Xác định \( {a_0} + \dfrac{{{a_1}}}{2} + \dfrac{{{a_2}}}{{{2^2}}} + … + \dfrac{{{a_n}}}{ {{2^n}}} = 4096.\) Số lớn nhất \({a_0},{a_1},{a_2},…,{a_n}\) khớp

Tìm thành phần của \({x^5}\) trong khai triển đa thức của \({\left( {2 – 3x} \right)^{2n}},\) xác định \(n\) là số nguyên dương thỏa mãn : \(C_{2n + 1}^0 + C_{2n + 1}^2 + C_{2n + 1}^4 + … + C_{2n + 1}^{2n} = 1024 .\ )

Xem thêm: Từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1 Từ 1 đến 199 Toán lớp 1 2 3 4 5

Cho rằng tổng các hệ số của tăng trưởng nhị thức \({\left( {x + \dfrac{1}{{{x^2}}}} \right)^{3n}}\) là \(64. \ ) ) Tìm những từ không chứa \(x.\)

Hãy mở rộng \({\left( {2 + 3x} \right)^{2021}} = {a_0} + {a_1}x + {a_2}{x^2}… + {a_{2021}} { x^{2021}}\). Hệ số tối đa cho một mở rộng nhất định là

Tham Khảo Thêm:  Chuyên Đề Phương Trình Bậc Hai Và Định Lý Viet, Phương Trình Bậc Hai Và Ứng Dụng Của Định Lý Vi

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *