Bài Tập Hoá 11 Trang 159 Sgk Hóa 11, Giải Hoá 11 Bài 35: Benzen Và Đồng Đẳng

Thực hiện các hoạt động trang 159, 160 bài 35 Benzen và các đồng đẳng của nó. Một số hiđrocacbon thơm (SGK) Hóa học 11. Câu 1: Theo công thức phân tử…

Bạn đang xem: Hóa học 11 trang 159

Bài 1 trang 159 sgk hóa học 11

Có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm có công thức C10H8?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Khuyên nhủ.

Chọn C

*

etylbenzen

*

1, 2 – dimetylbenzen (o – dimetylbenzen hoặc o – xylen)

*

1, 3 – dimetylbenzen (m – dimetylbenzen hoặc m -xylen)

*

1,4 – dimetylbenzen (p – dimetylbenzen hoặc p -xylen)

Bài 2 trang 159 sgk hóa học 11

Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch thuốc tím; (3) Hiđro có xúc tác Ni, đun nóng;

(4) Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Khuyên nhủ.

phương trình hóa học:

+ 3H2 \(\xrightarrow{t^{o}}\)

*

+ 3H2 \(\xrightarrow{t^{o}}\)

*

+ Br2 \(\xrightarrow{Fe}\)

*

+ HBr

+ Br2 \(\xrightarrow{Fe}\)

*

Bài 4 trang 160 sgk hóa học 11

Nêu công thức hóa học để phân biệt các chất: benzen, hex – 1 – ene và toluen. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Khuyên nhủ.

-Cho dung dịch brom vào ba ống nghiệm riêng biệt đựng benzen, hex – 1 – en, toulen, ống nghiệm trống nếu hex – 1 – en.

– Nhỏ dung dịch KMnO4 vào hai ống nghiệm còn lại và đun nóng, ống nghiệm nào mất màu và toluen.

Tham Khảo Thêm:  Lý Thuyết Vận Tốc, Vận Tốc Là Gì ? Độ Lớn Vận Tốc Cho Biết :

-Không có cái gọi là benzen.

Bài 5 trang 160 sgk hóa học 11

Hiđrocacbon X là nước có tỉ khối hơi đối với không khí là 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X sinh ra khí CO2 có khối lượng gấp 4,28 lần H2O. Ở nhiệt độ thường, X không làm đổi màu nước brom. Khi đun nóng, X chiếm chỗ của KMnO4.

a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X.

Xem thêm: Sạc Kim Loại Là Gì? Bộ sạc bằng kim loại là gì?

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa X với H2 (xúc tác Ni, xung đột) với brom (có mặt Fe) có thêm hỗn hợp axit HNO3 và axit H2SO4.

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *