Bài 2 Trang 10 Sgk Giải Bài Tập Toán 12 Trang 10 Sgk Giải Tích 12

+) Tính đạo hàm của hàm này. Tìm các điểm xi (I = 1,2,3,…,n) tại đó đầu ra bằng 0 hoặc không xác định

+) Sắp xếp các giá trị của xi theo thứ tự tăng dần và tạo bảng chuyển tiếp

+) Dựa vào bảng biến đổi để xác định lượng đồng biến và độ biến đổi của hàm số trên các tham số của nó. (nếu y’> 0 thì hàm đồng biến, nếu y’ 0\\forall \x\in D.\)

Bảng chuyển đổi:

*

Vì vậy, hàm của hiệp phương sai trên các tham số được chỉ định của nó là:

Hãy cẩn thận: Cách tính giới hạn cần điền BBT: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } \dfrac{{3x + 1}}{{1 – x}} = – 3,\) \( \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} \dfrac{{3x + 1}}{{1 – x}} = – \infty ,\) \(\mathop {\lim } \ limit_{x \to {1^ – }} \dfrac{{3x + 1}}{{1 – x}} = + \infty \)

lg b

b) \(y=\dfrac{x^{2}-2x}{1-x}\);

Miêu tả cụ thể:

\(y=\dfrac{{{x}^{2}}-2x}{1-x}.\)

Định nghĩa tập hợp: \(D=R\dấu chéo ngược \left\{1 \right\}.\)

Có: \(y”=\dfrac{\left(2x-2 \right)\left(1-x \right)+{{x}^{2}}-2x}{{\left( 1-x \ phải)}^{2}}}\) \(=\dfrac{-{{x}^{2}}+2x-2}{{\left( 1-x \right)}^{2} }} \) \(=\dfrac{-\left( {{x}^{2}}-2x+2 \right)}{{\left( 1-x \right)}^{2}}} \) \ ) \ (=\dfrac{-\left( {{x}^{2}}-2x+1 \right)-1}{{\left( 1-x \right)}^{2}}} \) \) \ (=\dfrac{-{{\left(x-1 \right)}^{2}}-1}{{{\left( 1-x \right)}^{2}}}\) \(= -1-\dfrac{1}{{\left( 1-x \right)}^{2}}}

lg c

c) \(y=\sqrt{x^{2}-x-20}\);

Miêu tả cụ thể:

\(y=\sqrt{{{x}^{2}}-x-20}\)

Có \({{x}^{2}}-x-20\ge 0\Leftrightarrow \left(x+4 \right)\left(x-5 \right)\ge 0\) \(\Leftrightarrow \left

Tập xác định: \(D=\left( -\infty ;-4\right>\cup \left)

Có \(y”=\dfrac{2x-1}{2\sqrt{{{x}^{2}}-x-20}}\) \(\Rightarrow y”=0\Leftrightarrow 2x-1=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}\notin D\)

Bảng chuyển đổi:

*

Vậy hàm số bất biến trên khoảng \(\left (-\infty ;-4 \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left(5 ; \infty \right).\)

Hãy cẩn thận: Cách tính hạn mức điền BBT:

Tham Khảo Thêm:  Số Oxi Hóa Cao Nhất Của Nitơ, Số Oxi Hoá Của Nguyên Tố Nitơ Trong Các Hợp Chất

\(\begin{align} & \nderset{x\to -\infty}{\mathop{\lim }}\,\sqrt{{{x}^{2}}-x-20}=+\infty ; \ \ \ \ \ underset{x\to +\infty}{\mathop{\lim }}\,\sqrt{{{x}^{2}}-x-20}=+\infty \\ & \underset {x\to {{4}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\sqrt{{{x}^{2}}-x-20}=0;\\\\\\ \ \down{x\to {{5}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\sqrt{{{x}^{2}}-x-20}=0.\\\ \end{link}\)

lg đ

d) \(y=\dfrac{2x}{x^{2}-9}\).

Miêu tả cụ thể:

\(y=\dfrac{2x}{{x}^{2}}-9}.\)

Có \({{x}^{2}}-9\ne 0\Leftrightarrow x\ne \pm 3.\)

Định nghĩa tập hợp: \(D=R\dấu gạch chéo ngược \left\{\pm 3 \right\}.\)

Có: \(y”=\dfrac{2\left( {{x}^{2}}-9 \right)-2x.2x}{{\left( {{x}^{2}}}-9 \right)}^{2}}}\) \(=\dfrac{-2{{x}^{2}}-18}{{\left( {{x}^{2}}}-9 \ phải) phải)}^{2}}}\) \(=\dfrac{-2\left( {{x}^{2}}+9 \right)}{{\left( {{x}^{ 2 }}-9 \right)}^{2}}} Mẹo tìm đáp án nhanh Tra google: “keyword + 91neg.com” Ví dụ: “Bài 2 trang 10 Sách lớp 12 91neg.com”

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *