3 Cách Tìm M Để Bất Phương Trình Có Nghiệm Đúng Với Mọi X Hay Nhất

Tìm m để bất phương trình có nghiệm là một trong những chuyên đề trọng tâm, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, đề thi vào lớp 10. Tuy nhiên, nhiều học sinh chưa nắm được phương pháp cũng như cách làm dạng toán này.

Các bạn xem: Tìm m để bất phương trình có nghiệm

Tìm m để bất phương trình có nghiệm

1. Cách tìm m để bất phương trình có nghiệm

Phương pháp: Đối với các bài toán tìm điều kiện để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x hoặc bất phương trình vô nghiệm ta sử dụng các nguyên tắc sau: (ta xét bất phương trình bậc hai chưa biết)

f(x) > 0 vô nghiệm ⇔ f(x) ≤ 0 đúng với ∀x ∈

*

. Nghĩa

*

. Nghĩa

*

.

Giải pháp

Đặt (m – 1)x2 + 2mx – 3 = f(x)

TH1: m – 1 = 0 m = 1. Thay m = 1 vào bất đẳng thức ta được: 2x – 3 > 0 ⇒

*

TH2: m – 10m 1

Cho biến số f(x) > 0 đúng với mọi x

*

Do đó không tồn tại giá trị nào của m sao cho bất phương trình có nghiệm chính xác với mọi x thuộc .

*

.

Ví dụ 2: Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x thuộc

*

.

Một. (m – 3)x2 + (m + 1)x + 2 2 + (m – 3)x + 4 > 0

Giải pháp

Một. Đặt (m – 3)x2 + (m + 1)x + 2 = f(x)

TH1: m – 3 = 0 ⇔ m = 3. Thay m = 3 vào bất đẳng thức ta được: 2x + 2 2 – 6m + 25 = (m – 3)2 + 16 ≥ 16,∀m

Do đó không tồn tại giá trị nào của m sao cho bất phương trình có nghiệm chính xác với mọi x thuộc .

*

b. Đặt (m – 1)x2 + (m – 3)x + 4 = f(x)

Tham Khảo Thêm:  Có Bao Nhiêu Số Nguyên Tố Có Dạng A1 Toán Lớp 6 Nâng Cao, Có Bao Nhiêu Số Nguyên Tố Có Dạng A1

TH1: m – 1 = 0 m = 1. Thay m = 1 vào bất phương trình ta được: -2x + 4 > 0 ⇔ x 0 nghiệm đúng với mọi x

*

Vì thế

*

thì bất phương trình có nghiệm chính xác với mọi x thuộc

*

.

3. Thử tìm m để bất phương trình có nghiệm

Bài 1: Tìm m sao cho bất phương trình x2 – 2(m + 1) + m2 + 2m ≤ 0 có nghiệm với mọi x ∈

Giải pháp:

Đặt x2 – 2(m + 1) + m2 + 2m ≤ 0

Vậy bất phương trình có nghiệm chính xác với x ∈

Phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm

*

\sqrt{2} \\ -2 \sqrt{2} \\ -2

Đó là |m| 2x +3 tại

Bất phương trình đã cho bằng: m2x – mx 2 – m)x 2 – m = 0 ⇔m = {0;1} thì bất phương trình là 0 2 – m ≠ 0 ⇔ m ≠ {0; 1} thì bất phương trình thỏa mãn

*

Vậy m = -3 là nghiệm của bất phương trình có trường độ dài 2.

Bài 7: Tìm m để bất phương trình: x4 + 2mx2 + m ≥ 0 có nghiệm chính xác với mọi x.

Giải pháp

Đặt t = x2, t 0

Khi đó bất đẳng thức trở thành:

f

Bài 17: Tìm m để phương trình: (m2 + m + 1)x2 + (2m – 3)x + m – 5 = 0 có hai nghiệm dương.

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *